Data

13-20 Mai 2017

Invitați

24 invitați

Locatie

Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, 300115, Timişoara

#unveacpedoi / 50 de ani și experiențe frumoase

Anul 2017 marchează 50 de ani de când Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA), din cadrul Universității din Vest din Timișoara, contribuie la dezvoltarea învățământului superior economic românesc.

Înființarea Facultății de Studii Economice în anul 1967 a fost un moment important care a marcat puternic destinul și evoluția Universității de Vest din Timișoara.

FEAA are o excelentă ofertă educațională, concretizată în 11 programe de studii de licență, dintre care 3 programe în limbi străine (engleză, franceză și germană). La acestea se adaugă 3 programe de studii de licență, la forma de învățământ la distanță. Desăvârșirea pregătirii economice a studenților noștri o asigurăm prin intermediul a 24 programe de studii de master, dintre care 2 programe în limbi stăine (engleză și franceză). Atingerea excelenței în pregătirea economică a celor mai buni absolvenți ai noștri o asigurăm prin Școala Doctorală organizată pe 5 domenii de doctorat.

Va fi un bun prilej pentru întâlnirea dintre generațiile de cadre didactice care au contribuit la destinul facultății noastre, promoțiile succesive de absolvenți, studenții actuali, dar și invitații din mediul de business pentru împărtășirea experienței și evidențierea aportului învățătmântului economic timișorean la dezvoltarea mediului socio-economic din vestul țării.

Da, am fost și eu

#suntFEAA / alumni FEAA și experiențele lor

Vreau și eu

Program festiv FEAA 50 de ani / 13-20 mai 2017

Cross in familia FEAA

Concurs sportiv cu participarea studenților FEAA, membrilor corpului didactic FEAA și cei ai comunității de Alumni FEAA – Link Inscriere Cross

Locație: Curtea FEAA

Ne vom bucura de participarea la Cross-ul FEAA a doamnei Constantina Diță.

Mai mult detalii

Ceremonie Ioan Zahiu

Schimbare denumire sala P02 în sala Ioan Zahiu.

Locație: sala P02 (parter), FEAA

 

Lecture „Exploring Long Term Monetary History of Romania and the Balkans”

Prezentare susținută de către Nikolay Nenovsky, Professor Université de Picardie Jules Verne

Locație: sala P02 (parter), FEAA

Cupa de fotbal FEAA50

(0-3)  Profesori-Master
(5-0)  Alumni-CIG
(2-1)   IE-MKT
(0-3)  FB-MNG
(5-1)   Profesori-MKT
(0-2)  Alumni-MNG

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Clasament Ziua 1:

Lecture „Big Data with R”, Eugen Ursu, Université de Bordeaux

Locație: sala P02 (FEAA)

Timișoara Creativă

Concurs de proiecte comunitare cu participarea elevilor din clasele IX-XII

Locație: sala ADM (etaj 1), FEAA
Mai mult detalii

Cupa de fotbal FEAA50

(1-3) IE-Master
(4-1) FB-CIG
(4-2) Profesori-IE
(3-2) Alumni-FB
(3-1) Master-MKT
(1-3) CIG-MNG

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Clasament Ziua 2:

 

Standuri de interacțiune ale firmelor partenere cu studenții și Alumni FEAA

Locație: etaj 1, FEAA

Workshop ”Rolul angajatorilor în creșterea relevanței sistemului de învățământ superior economic din România”

Locație: Hotel Boavista, Ballroom

Mai multe detalii

Ceremonie DHC – Sergiu Manea, CEO BCR

Locație: sala A01 (parter), UVT

Ceremonie festivă FEAA50

Ceremonie festivă cu participarea invitaților din mediul universitar și preuniversitar, seniorii FEAA, invitați Alumni FEAA, invitați din mediul de business, reprezentanți ai administratiei locale, reprezentanți organizații studențești.

Locație: Aula Magna (etaj 1), UVT

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Cupa de fotbal FEAA50

17:00  Master – Alumni
17:30  MNG – Profesori
18:00 Finala Mica
18:45 Finala Mare

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Program social Cramele Recaș

Cross in familia FEAA

Concurs sportiv cu participarea studenților FEAA, membrilor corpului didactic FEAA și cei ai comunității de Alumni FEAA – Link Inscriere Cross

Locație: Curtea FEAA

Ne vom bucura de participarea la Cross-ul FEAA a doamnei Constantina Diță.

Mai mult detalii

Ceremonie DHC – Sergiu Manea, CEO BCR

Locație: sala A01 (parter), UVT

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Standuri de interacțiune ale firmelor partenere cu studenții și Alumni FEAA

Locație: etaj 1, FEAA

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Lecture „Big Data with R”, Eugen Ursu, Université de Bordeaux

Locație: sala P02 (FEAA)

Workshop ”Rolul angajatorilor în creșterea relevanței sistemului de învățământ superior economic din România”

Locație: Hotel Boavista, Ballroom

Mai multe detalii

Program social Cramele Recaș

Ceremonie Ioan Zahiu

Schimbare denumire sala P02 în sala Ioan Zahiu.

Locație: sala P02 (parter), FEAA

 

Timișoara Creativă

Concurs de proiecte comunitare cu participarea elevilor din clasele IX-XII

Locație: sala ADM (etaj 1), FEAA
Mai mult detalii

Conferința TIMTED 2017

Conferință științifică internațională cu invitați cercetători de prestigiu din țară și străinătate
www.timted.ro

Cupa de fotbal FEAA50

(0-3)  Profesori-Master
(5-0)  Alumni-CIG
(2-1)   IE-MKT
(0-3)  FB-MNG
(5-1)   Profesori-MKT
(0-2)  Alumni-MNG

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Clasament Ziua 1:

Cupa de fotbal FEAA50

(1-3) IE-Master
(4-1) FB-CIG
(4-2) Profesori-IE
(3-2) Alumni-FB
(3-1) Master-MKT
(1-3) CIG-MNG

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Clasament Ziua 2:

 

Cupa de fotbal FEAA50

17:00  Master – Alumni
17:30  MNG – Profesori
18:00 Finala Mica
18:45 Finala Mare

Grupa 1: Profesori FEAA, Studenti IE, Studenti master FEAA, Studenti MKT
Grupa 2: Alumni FEAA, Studenti FB, Studenti CIG, Studenti MNG

Locație: terenul de sport UVT

Lecture „Exploring Long Term Monetary History of Romania and the Balkans”

Prezentare susținută de către Nikolay Nenovsky, Professor Université de Picardie Jules Verne

Locație: sala P02 (parter), FEAA

Ceremonie festivă FEAA50

Ceremonie festivă cu participarea invitaților din mediul universitar și preuniversitar, seniorii FEAA, invitați Alumni FEAA, invitați din mediul de business, reprezentanți ai administratiei locale, reprezentanți organizații studențești.

Locație: Aula Magna (etaj 1), UVT

Invitați FEAA50 / oameni și idei

Marius Ghenea

Director de Investitii in cadrul fondului 3TS Capital Partners

Richard Pettinger

University College London

Dr. József Berács

Corvinus University of Budapest, Hungary

Academician Lucian Liviu Albu

Director of the Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy

Professor Bogdan Cristian Negrea

PhD, Bucharest Academy of Economic Studies

Professor Alistair Anderson

PhD, Editor-in-Chief of Entrepreneurship & Regional Development Journal

Balázs Égert

Senior Economist at OECD, Structural Surveillance Division

Alexandru Minea

Full Professor of Economics at the University of Auvergne (France)

Nikolay Nenovsky

Professor of Monetary Theory and International Finance at Université de Picardie Jules Verne

Testimoniale / Gânduri despre FEAA

Povestea FEAA / evoluție și oportunități

În toamna anului 1967, la 1 octombrie, Alma Mater Timisiensis se îmbogățea cu o nouă facultate – Facultatea de Studii Economice, moment important care va marca, în jumătatea de secol scursă de atunci, evoluția întregii universități. În aceste decenii, facultatea a devenit atât o şcoală de formare şi perfecţionare a economiştilor cât şi un important centru de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, ilustrându-se cu contribuţii originale la dezvoltarea ştiinţelor economice româneşti.

În prima perioadă, cea anterioară Revoluției din Decembrie 1989, facultatea a funcționat sub denumirea de Facultatea de Studii Economice (acronimul ISE – Institutul de Studii Economice fiind însă cel care îi impune celebritatea în epocă). În primul deceniu de existență, activitatea s-a orientat spre definirea procesului de învățământ, spre dezvoltarea unui parcurs de instruire şi pregătire a studenţilor concordant cu modul de organizare şi conducere a activităţii academice de profil din ţară. Cele două specializări cu care s-a pornit la drum au fost Economia industriei, construcțiilor și transporturilor (EICT) și Finanțe – Contabilitate, cu durata studiilor de patru ani, abia în 1976 organizându-se o a treia specializare, Contabilitate și Economie Agrară, prin transfer de la Institutul Agronomic.

Momentul Decembrie 1989 nu a schimbat doar Istoria României, ci a condus la reforma tuturor instituţiilor sale. Facultatea noastră a cunoscut şi ea aceste transformări. În 1990 facultatea se redenumeşte (Facultatea de Ştiinţe Economice), se restructurează specializările sau apar specializări noi, potrivit cerinţelor economice care se întrevedeau: Management în industrie, Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii, Finanţe – Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economie – Pedagogie, Economia Producţiei Agricole, apoi Relaţii Economice Internaţionale, Marketing, Informatică Economică, Turism-Servicii, care trec prin permanente căutări şi îmbunătăţiri, grupându-se ulterior pe profilurile şi domeniile de studii de astăzi. Se trece la planurile de învăţământ de licenţă de cinci ani (până în 1997, când se revine la patru ani și din 2005, la trei ani, pe cicluri, conform procesului Bologna). Numărul de studenţi creşte semnificativ, ca urmare a unor cifre de şcolarizare superioare aprobate de ministerul de resort şi a acceptării unor studenţi plătitori de taxă (în anii 2000 – 2010, numărul studenţilor cu taxă ajungând să îl depăşească pe cel al studenţilor bugetaţi).

În anul 2007, denumirea facultăţii devine cea din prezent: Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor (FEAA) fiind, acum, la zece ani de la modificarea denumirii, un adevărat brand în Timişoara, şi nu numai.

FEAA are o excelentă ofertă educațională, concretizată în 11 programe de studii de licență, dintre care 3 programe în limbi străine (engleză, franceză și germană). La acestea se adaugă 3 programe de studii de licență, la forma de învățământ la distanță. Desăvârșirea pregătirii economice a studenților noștri o asigurăm prin intermediul a 28 de programe de studii de master, dintre care 3 programe în limbi stăine (engleză și franceză). Atingerea excelenței în pregătirea economică a celor mai buni absolvenți ai noștri o asigurăm prin Școala Doctorală organizată pe 5 domenii de doctorat.

Studenții facultății noastre participă atât la activitățile didactice precum și la activitățile extracuriculare și de voluntariat realizate în cluburile studențești ce activează în cadrul FEAA: CLUBUL DE ECONOMIE, CLUBUL ELITE TURISM, CLUBUL DE FINANȚE, CLUBUL DE MANAGEMENT, CLUBUL DE MARKETING. Tot în cadrul FEAA funcționează și asociația „Young Accountants Association (YAA)” care dezvoltată o serie de proiecte frumoase şi de impact.

În ceea ce privește relația FEAA cu asociațiile și organizațiile studențești ce funcționează la nivelul Universității de Vest din Timișoara menționăm că cele mai importante proiecte și acţiuni sunt în parteneriat cu OSUT (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara). OSUT are un rol important în reprezentarea studenților FEAA în forurile decizionale ale UVT. Printre proiectele de succes ale OSUT derulate în parteneriat cu FEAA cu OSUT menţionăm: West Summer University (WSU); Abecedarul Carierei; Economia de la A la Noi ; ABC-ul Angajării; Antreprenoriatul de la A la Tine, etc.. Alte organizații studențești partenere cu FEAA sunt: AIESEC Timișoara (proiectul GROW; Become-Marketing; Become Entrepreneurship); ASSEUT (Proiectul „BAAB”; Săptămâna Voluntarului); OSB (Adoptă un boboc-Întreabă/răspunde).

Preocupați de îmbunătățirea sistemului educațional, FEAA este orientată pe colaborarea cu mediul economico-social, în scopul creșterii calității programelor educaționale furnizate studenților și nu numai. Parteneriatele cu mediul de afaceri implică conceperea și implementarea unor acțiuni adresate studenților, cadrelor didactice și absolvenților facultății.

Minds Hub – primul hub educațional din România, care aduce oportunități și proiecte de colaborare între studenți, profesori, companii și ONG-uri. Lansat în 2013, Minds Hub a facilitat conceperea, dezvoltarea și implementarea mai multor proiecte interconectate: Recruitment Academy, Antreprenor de Sezon, Business Book Club, Create your Circles, Business Run, Bank Shadowing Program și alte programe în parteneriat cu companii sau ONG-uri. În cifre, 83 evenimente, 43 parteneri, 86 speakeri/traineri, 1200 participanți direcți, peste 100.000 persoane în audiența Minds Hub. În prezent, comunitatea își propune să devină cel mai de anvergură proiect universitar dedicat dezvoltării de competențe practice, complementare cu cele formate în facultate.

Proiecte de infrastructură: Laborator Draexlmaier, Sală curs BCR, Laborator Mewi.

Programe de studii customizate (Draexlmaier) și de adaptare curriculară (Edu4Life, Inovman).

Evenimentul „Business Breakfast” – cu participarea managerilor de companii prestigioase din România pentru identificarea, pornind de la experiențele proprii, a unor linii directoare în definirea unei viziuni privind CSR în interesul unei educații sustenabile și orientate către comunitate.

Proiectul „Antreprenoriat și Performanță” – implicarea activă a FEAA și a comunității de alumni într-un prim proiect de responsabilitate socială pentru a aduce o schimbare semnificativă în liceele performante din zona de vest a României: organizarea de training-uri, workshop-uri, conferințe tematice, implementarea unui program informatic de simulare antreprenorială, care presupune familiarizarea elevilor cu noţiuni despre antreprenoriat prin intermediul unor activităţi interactive și acțiuni de informare a tinerilor asupra oportunităților de carieră.

Proiectul „Timișoara Creativă” – eveniment anual care vizează dezvoltarea culturii tinerilor liceeni în domeniul antreprenoriatului și stimularea implicării acestora în planificarea dezvoltării Municipiului Timișoara.

Zilele Porților Deschise ZPD – eveniment anual de tradiție în mediul universitar cu scopul principal de atragere a elevilor performanți, viitori candidați pentru posturile propuse de mediul de afaceri. La fiecare ediție ne-am bucurat de o participare considerabilă din rândul elevilor.

Alumni FEAA este cea mai mare comunitate de absolvenți din vestul țării. Beneficiile aduse de platformă sunt multiple: Reuniuni, Card membru, Managementul carierei, Lifelong learning, Oportunități de learning, FEAA Opera, Business Arena & Fun Networking, Promovarea business-urilor, Business Alumni Breakfast.

#50for50 / oameni remarcabili

Competitia “50 Alumni for 50 Years – 50for50” este organizata de Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara (UVT).

Vezi nominalizaţii

Parteneri / alături de FEAA

Implică-te

LOCATIE

Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16 300115, Timişoara

Obține direcții

Contact